تجاری

۴۹۰۰۰۰تومان/ سالانه
 • 32 ویجت
 • 90M
 • ایمیل و تلفن
 • ۱۴۰۰۰۰ تومان
امکانات و ویژگیها
 •    نسخه اتدروید
 •    نسخه IOS
 •    مدیریت پنل
 •    مدیریت چند کاربر
 •    امکان ویرایش پروفایل کاربری
 •     ارائه نسخه وب
 •    امکان استفاده از ویجت ها
 •    امکان ارسال نوتیفیکیشن
 •    امکان درج لوگوی اختصاصی
 •    امکان دانلود APK
 •    امکان اتصال به وردپرس
 •     بروز رسانی
 •     فضای میز بانی
 •     درگاه پرداخت آنلاین
 •     مشاوره و پشتیبانی
 •     هزینه تمدید سالانه
 •    امکان انتشار در Appstore و Googleplay
 •    امکان انتشار در فرااپ اپ استور
 • تبلیغات فر اپ

استاندارد

۳۷۵۰۰۰تومان/ سالانه
 • 20 ویجت
 • 60M
 • ایمیل و آنلاین
 • ۸۵۰۰۰ تومان
امکانات و ویژگیها
 •    نسخه اتدروید
 •    نسخه IOS
 •    مدیریت پنل
 •    مدیریت چند کاربر
 •    امکان ویرایش پروفایل کاربری
 •     ارائه نسخه وب
 •    امکان استفاده از ویجت ها
 •    امکان ارسال نوتیفیکیشن
 •    امکان درج لوگوی اختصاصی
 •    امکان دانلود APK
 •    امکان اتصال به وردپرس
 •     بروز رسانی
 •     فضای میز بانی
 •     درگاه پرداخت آنلاین
 •     مشاوره و پشتیبانی
 •     هزینه تمدید سالانه
 •    امکان انتشار در Appstore و Googleplay
 •    امکان انتشار در فرااپ اپ استور
 • تبلیغات فر اپ

پایه

۲۶۸۰۰۰تومان/ سالانه
 • 10 ویجت
 • 20M
 • ایمیل و آنلاین
 • ۶۰۰۰۰ تومان
امکانات و ویژگیها
 •    نسخه اتدروید
 •    نسخه IOS
 •    مدیریت پنل
 •    مدیریت چند کاربر
 •    امکان ویرایش پروفایل کاربری
 •     ارائه نسخه وب
 •    امکان استفاده از ویجت ها
 •    امکان ارسال نوتیفیکیشن
 •    امکان درج لوگوی اختصاصی
 •    امکان دانلود APK
 •    امکان اتصال به وردپرس
 •     بروز رسانی
 •     فضای میز بانی
 •     درگاه پرداخت آنلاین
 •     مشاوره و پشتیبانی
 •     هزینه تمدید سالانه
 •    امکان انتشار در Appstore و Googleplay
 •    امکان انتشار در فرااپ اپ استور
 • تبلیغات فر اپ